هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام برای مقاله اول مبلغ 100.000 تومان و برای مقالات دوم به بعد مبلغ 40% تخفیف می باشد.

درصورت درخواست حضور در همایش مبلغ 5000 تومان واریز گردد.

واریز بصورت فیش بانکی از طریق واریز به حساب شماره 0216836922003 به نام بانک ملی درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با شناسه واریز  7481 و ارسال تصویر آن از طریق سامانه کاربری می باشد.

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.