1-     مدیریت ریسک و سرمایه ­گذاری و مدل­های مرتبط

2-     ریسک در صنعت ( بانکداری، بیمه، زنجیره تامین، ...)

3-     نظریه کنترل تصادفی و فرآیندهای پرش در بازار مالی

4-     مدل­سازی و بهینه­ سازی در حوزه مدیریت مالی

5-     قیمت­ گذاری دارائی­ها و مشتقات

6-      داده­ کاوی و پیش­بینی در بازارهای مالی

7-     بهینه­ سازی سبد سهام

8-     محاسبات نرم در مدل­سازی مالی

9-     اوراق نوین مالی اسلامی

10- ریاضیات مالی و بیمه

11- استراتژی تامین مالی

 

 

          

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.