نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

رئیس همایش

 

دکتر حسین دیده خانی

دبیر علمی

 

دکتر فرهاد سنچولی

دبیر اجرایی

 

 

 

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.